Naçizane

YEŞİL KİMYA (GREEN CHEMISTRY) – I

2 Mins read
Naçizane

YEŞİL KİMYA (GREEN CHEMISTRY) – I

2 Mins read

Gittikçe yaşlanan, yaşlandıkça kirlenen dünyamıza yeni bir umut ışığı… Kimya mühendisi adayı olarak 2 yıla yaklaşan lisans hayatımda en çok önem verilmesi gereken konu olarak gördüğüm oluşum… Green Chemistry, yani kelimesi kelimesine çevirdiğimizde Yeşil Kimya adıyla adlandırabileceğimiz bu oluşumun adıyla bize çağrıştırdığından daha çevreci bir oluşum olmasına karşın tüm çevre sorunlarına çözüm olması da söz konusu değil.

green chemistry

Yeşil Kimya, çevreyi korumaya yönelik kimyasal yöntemlerin ve maddelerin geliştirilmesini ön plana çıkaran bir kimya dalıdır. Bu kimya dalı geleceğimize hizmet etmektedir. Yararlarını sayacak olursak, Yeşil Kimya: 

-Ekonomik fayda sağlar, üretim maliyetlerini azaltacak yeni reaksiyonlar elde edilmesini sağlar.

-Enerji tasarrufu sağlamaya yöneliktir. Örneğin daha düşük sıcaklıklarda reaksiyona girilmesini ve bu reaksiyonların verimli olmasını sağlayacak yollar arar.

-Üretim maliyetlerini ve düzenleme maliyetlerini düşürür.

-Daha az atık madde oluşmasını sağlar.

-Daha güvenli yollardan ilerleyen reaksiyonlar bulunmasına ön ayak olur ve kaza riskini azaltır.

-Daha güvenli son ürünlerin ortaya çıkmasında faydalı olur.

-Çalışma ortamının daha güvenli olmasını sağlar.

-İnsan ve doğa sağlığının korunmasını sağlar.

-Rekabet avantajı kazandırır.

Tüm bunları sağlayabilecek teknolojik gelişmelere gebe olan kimyanın bu yan dalını gelecekte sıkça duyacağız.Yeşil Kimya belirli üretim basamaklarında yer alır ve çevre sorunlarının çözülmesinde merdiven olma amacı güder. Yeşil Kimya çevre kirliliğinin önlenmesinden önce azaltılmasına yardımcı olur. 

Yeşil Kimya tekniklerini kullanan bazı şirketler (İkea, Dell, Rohm and Haas, Hermanmiller, İnterface…)  Bu şirketlerin başarılı olmalarında tek neden Yeşil Kimya değildir ancak Yeşil Kimya bun şirketlerin başarılarında büyük ölçüde pay sahibidir. Bu şirketler Yeşil Kimya uygulamalarıyla rekabet şanslarını yükseltmişler ve global savaşta başarılı olabilmişlerdir. Her geçen gün sayıları artan bu tip gerçek anlamda çevreci şirketler ülkemizde çevreci diye geçinen şirketlere örnektir ve örnek alınmalıdır.

Ülkemiz Yeşil Kimya alanında henüz emekleme evresine dahi gelememiş olsa da ülkemizin ilerleyen yıllarda büyük adımlar atan yetişkin birey durumuna geleceği umudunu taşımaktayım.

1. Not: Yeşil Kimya alanında üniversitelerde kapsamlı yeniliklere gidildi. Avrupa, Amerika, Japonya ve Çin’deki (bazı diğer ülke üniversiteleri) Green Chemistry & Engineering adıyla lisans programları oluşturdular.

2. Not: Ülkemizde böyle bir oluşum henüz gerçekleşmedi.

3. Not: York Üniversitesi bu alanda başı çekmekte ve geliştirdiği üniversite – sanayi işbirliği programı çerçevesinde yeşil kimya uygulamalarını fabrikalara  entegre ederek üniversite bütçesine kaynak sağlamaktadır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: